Introduktion

Detta är en guide för er som vill använda handledningsmodellen: Studentenhet med peer learning. Nedan återfinns fyra numrerade processteg som vägledning genom uppstartsprocessen. Gå igenom dem enligt nummerordningen och komplettera gärna med studiebesök hos en vårdenhet som har erfarenhet av handledning enligt modellen. 

Här finns också information, dokument och länkar för ytterligare vägledning. Handledningsmodellen kommer att utgöra ytterligare ett verktyg i CKU-KIs verktygslåda som är tänkt att underlätta för såväl studenter som handledare och lärare.

Processbeskrivning för handledningsmodellen är framtagen genom samverkan med handledare, adjungerade kliniska adjunkter (AKA) och lärare från lärosäten inom Stockholms läns landsting (SLL). Drift av handledningsmodellen: Studentenhet med peer learning är beskriven i följande dokument. 

CKU-KI vill tacka alla som bidragit till verktyget och vi uppmanar nu till testning. Tyck gärna till för att göra modellen ännu bättre!

Processtegen finner du i menyn högst upp på denna sida. 

CKU-KIs ledning genom projektgrupp:
Lena Sahlqvist, Katarina Brochard och Camilla Tomaszewski

Vid frågor kontakta projektledare Lena Sahlqvist

© Centrum för klinisk utbildning 2016